FESTIVO GROUP FÖRVÄRVAR MAJORITETEN AV COLIA SCANDINAVIA AB OCH COLIA AS AKTIER

festivo_SMALL

 

Till våra kunder och partners,

Vi är glada att meddela att Festivo Group har förvärvat Colia Scandinavia AB (Sverige) och Colia AS (Norge). Förvärvet av Colia företagen är den första fasen av Festivo koncernens expansionsstrategi i att vara en viktig partner på den svenska och norska kommersiella kylmarknaden. Detta kommer att stärka Festivos närvaro i skandinaviska marknader där Colia företagen kommer att vara de viktigaste distributörerna av Festivo koncernens kommersiella kylprodukter.

När Colia Scandinavia AB och Colia AS grundades hade vi som mål att tillhandahålla högklassig kundservice och högkvalitativa produkter inom kommersiell kyla, och det kommer att vara vårt främsta mål även i framtiden. Nu efter denna transaktion kommer vi att ha en stark R&D och moderna tillverkningsanläggningar som kommer att säkerställa möjligheterna att öka vårt utbud och tjänster för att möta våra kunders behov.

Festivo Group med säte i Finland, är tillverkare av högkvalitativ kylutrustning för privat och kommersiell användning. Företaget grundades år 1994 och sysselsätter 65 anställda i Hollola, Finland. Motiverad personal med hög kompetens inom kylteknik och moderna tillverkningsanläggningar har garanterat kundbelåtenhet i över två decennier. Festivo koncernens huvudsakliga kundsegment är hushåll, HoReCa, sjukhus, apotek och vetenskapliga institutioner.

Colia Scandinavia AB i Sverige, Trosa och Colia AS i Norge, Lier är distributörer av kommersiell kyla. Med insatser av 11 anställda i de båda företagen ges hög kvalitet på kundservice och teknisk expertis inom kommersiell kyla. Vi kan säga att vår personal arbetar med över 20 års erfarenhet inom kundservice och produktkunskap.

För mer information vänligen kontakta: Ulrik Hansson 0156-675700.


Lasse Korpela, Managing Director, Festivo Group
Ulrik Hansson, Managing Director, Colia Scandinavia AB
Johan Lundahl, Managing Director, Colia AS