Gnistsäker medicinkyl Inventus MC8 från Porkka

INVENTUS GNISTSÄKRA MEDICIN & LABORATORIESKÅP

Inventus RC RF skåp är designade och tillverkade enligt de krävande standarderna inom områden som biologi,
läkemedel, biovetenskap och laboratorier.

MED SAVE MEDICINKYLAR & MEDLAB SAVE LABORATORIEKYLAR

Festivos Medline labratoriekylar- och frysar är lämpliga vid lagring av mediciner och prover samt ämnen som kräver noggrann lagringstemperatur med gnistskydd. Tillverkade för läkemedelslagring på sjukhus och apotek.

Gnistsäker medicinkyl Inventus Inventus RC8 GW från Porkka

INVENTUS MEDICIN & FORSKNINGSSKÅP

Porkka medicinskåp  MC och MF är avsedda för förvaring av temperaturkritiska mediciner och läkemedel. De är energieffektiva, säkra och pålitliga

Gnistsäker medicinkyl Inventus MC8 från Porkka

Porkka lanserar nya medicinskåpen Inventus

Inventus serien har utformats för att förbättra produktsäkerheten på temperaturkänsliga läkemedel och för medicinsk lagring.

Fotokatalytisk

Porkka applicerar fotonit på medicinskåp

FOTONIT neutraliserar 99,9% på upp till 18 timmar av alla kända patogener inklusive: ✓ Salmonella typhi ✓ Listeria monocytogenes ✓ Escherichia coli (E. coli) ✓ Aspergillus niger✓ Klbsiella pneumoniae ✓ Legionella pneumophila ✓ Stafylokocker
✓ Streptokocker✓ Fluensavirus Typ A ✓ Covid-19

ISFLAKEMASKINER & ISDISPENSER 3

ISFLAKEMASKINER & ISDISPENSER

Is kan användas på många olika platser både i laboratorier och medicinska institutioner, från sjukgymnastik och instrumentkalibrering eller transport av donerade organ. Isen förblir friflytande, även under långa förvaringsperioder.

Medline neutrala medicinskåp

MEDLINE NEUTRALA MEDICINSKÅP

Särskilt utformade skåp och hurtsar som erbjuder säker förvaring av läkemedel som inte är temperaturkänsliga. Dom är avsedd för privatpraktiker, sjukhus och andra medicinska institutioner.

Colia apotekskylskåp

APOTEKSKYLSKÅP MKv & MKUv (DIN-58345)

DIN 58345 avser kylapparater för läkemedel används för lagring av läkemedel vid en drifttemperatur från 2 °C till 8 °C. DIN 58345 återspeglar för närvarande den högsta tekniska nivån och ställer exakt formulerade krav på de aktuella läkemedelskylapparaterna.

Laboratoriekylar & frysar med digital styrning Liebherr

LABORATORIEKYLAR & FRYSAR MED DIGITAL STYRNING, LKv, LKUv, LGv och LCv

I laboratorieapparater från Liebherr lagras mycket känsliga ämnen säkert och tillförlitligt. Innovativ kylteknologi och smarta funktioner med digital eller analog styrning ger optimala lagringsförhållanden med konstanta temperaturer.

Festivo förvärvar Porkka

Porkka förvärvas av Festivo

Colia är mycket stolta över att få ha premium produkter från Porkka i vårat sortiment.