Colia lågtemperatur frysboxarox

LÅGTEMPERATUR FRYSBOXAR

Lågtemperaturfrysboxar används av universitet, sjukhus och forskningsinstitut för långvarig lagring av blod, hudceller, DNA, vaccin och organ.

Colia gnistsäkra laboratoriekylskåp

MED MEDICINKYLAR & MEDLAB LABORATORIEKYLAR

Festivos Medline labratoriekylar- och frysar är lämpliga vid lagring av mediciner och prover samt ämnen som kräver noggrann lagringstemperatur med gnistskydd. Tillverkade för läkemedelslagring på sjukhus och apotek.

GNISTSÄKRA LABORATORIEKYLAR, LKUexv, LKexv, Lcexv, LGUex och Lgex (DIGITALSTYRNING). LKexv (ANALOGSTYRNING)

I laboratorieapparater från Liebherr lagras mycket känsliga och explosiva ämnen säkert och tillförlitligt. Innovativ kylteknologi med analog eller digital styrning och smarta funktioner ger optimala lagringsförhållanden med konstanta temperaturer.