APOTEKSKYLSKÅP MKv & MKUv (DIN-58345)

Apotekskylskåp som lagrar med högsta tänkbara krav!

Lagra högvärdiga preparat och känsliga läkemedel säkert när som helst i läkemedelskylapparater från Liebherr. Till detta bidrar den exakta elektroniken i kombination med en mycket effektiv isolering, det optimerade dynamiska kylsystemet och det högvärdiga utförandet. Optiska och akustiska larmsystem varnar vid temperaturavvikelser.

Liebherr apotekskylskåp är kompatibelt med

Läkemedelslagring: DIN 58345

Förkortningen DIN står för ”Deutsches Institut für Normung (Tyska institutet för standardisering)” och detta institut definierar standarder för industrin i expertkommittéer. DIN 58345 avser kylapparater för läkemedel används för lagring av läkemedel vid en drifttemperatur från 2 °C till 8 °C. DIN 58345 återspeglar för närvarande den högsta tekniska nivån och ställer exakt formulerade krav på de aktuella läkemedelskylapparaterna.

Läs mer om Colias Miljöarbete

Cirkulationsluftkylning
Mycket effektiva fläktar ger snabb kylning av den nyligen lagrade varan och en jämn kyltemperatur i skåpet.

Effektivt kylsystem
På grund av flera decenniers erfarenhet på området kylteknik i kombination med kontinuerlig forskning garanterar Liebherr kylsystemets enastående kvalitet. Användning av högvärdiga kompressorer, kondensorer, förångare och andra kyltekniska komponenter ger både en betydande sänkning av Liebherr-apparaternas energiförbrukning och även en sänkning av deras driftkostnader.

Läkemedelslagring: DIN 58345

Förkortningen DIN står för ”Deutsches Institut für Normung (Tyska institutet för standardisering)” och detta institut definierar standarder för industrin i expertkommittéer. DIN 58345 avser kylapparater för läkemedel används för lagring av läkemedel vid en drifttemperatur från 2 °C till 8 °C. DIN 58345 återspeglar för närvarande den högsta tekniska nivån och ställer exakt formulerade krav på de aktuella läkemedelskylapparaterna

LED-belysning

Alla laboratoriekylapparater med glasdörr har en LED-innerbelysning som kan tändas separat. Tack vare detta belyses innerutrymmet jämnt och det går att komma åt lagrade produkter snabbt och målinriktat.

Det integrerade temperaturlarmet signalerar om larmgränserna överskrids eller underskrids. Detta larm är utrustat med både akustiskt och optisk signalering och ger därigenom maximal säkerhet för de lagrade varorna.

Alla kyl- och frysapparater för laboratorier provas i Liebherrs moderna utvecklingslaboratorier enligt testmetoden EN 60068-3 för mätning av temperaturstabiliteten. Då mäts temperaturen i apparaternas inre på nio olika punkter.

Köldmedlen R600a och R 290 är miljövänliga eftersom de har en mycket liten växthuseffekt och inte har någon nedbrytande effekt på ozonskiktet. Dessa köldmedel har därför i det närmaste helt ersatt köldmedlen R134a och R404a som användes tidigare. Alla Liebherrs impuls- och lagringsboxar är utförda med R600a eller R 290 och utmärker sig för en enastående energieffektivitet vilket förbättrar deras CO2-balans och befrämjar ett hållbart agerande.

Vill du veta mer?

Klicka här