Kyl- och frysapparater till forskning och laboratorier
Kyl- och frysapparater för användning i laboratorier och inom forskning måste uppfylla höga krav. Med exakt elektronik och temperaturinställningar exakt på graden ser laboratorieapparater från Liebherr till att hålla temperaturen på en konstant nivå på ett utmärkt sätt. Talrika funktioner och utrustningsegenskaper garanterar att känsliga substanser samt känsliga kemikalier och forskningsmaterial lagras på bästa tänkbara sätt. Dessutom har kyl- och frysapparaterna mycket lång livslängd och är snåla när det gäller förbrukningen.

Anskaffnings- och driftkostnader
Kostnadstrycket inom forskning och på laboratorier är högt. Vid anskaffning av apparater som måste fungera kontinuerligt spelar löpande driftkostnader och arbetsinsatser en avgörande roll i kalkylen. Faktorer som tillförlitlighet resp. förväntade reparations- och underhållskostnader liksom apparaternas sannolika livslängd tillkommer.

Enkelt och snabbt underhåll
Beroende på var en apparat används kan lagstiftaren av ansvarsskäl föreskriva ett regelbundet underhåll i laboratorier. De nödvändiga processerna och handgreppen måste kunna utföras snabbt och effektivt.

På våra apparater är alla komponenter och indikeringar på apparaten som krävs för kalibrering och kontroll lätt åtkomliga och enkla att använda.

Korta stilleståndstider och få reparationer
Liebherr-apparater har extra lång livslängd och arbetar tillförlitligt och i det närmaste utan slitage. För att minimera stilleståndstiderna satsar vi enbart på högvärdiga komponenter med lång livslängd. Kompressorer och kondensorer arbetar exempelvis mycket effektivt under många år. Även våra fläktar och reläer är i det närmaste utan slitage. Dessutom har vi tio års reservdelsgaranti.

Låg energiförbrukning
Våra laboratorieapparater är mycket energieffektiva. Under den dagliga användningen betalar sig den optimerade dämpningen samt de miljövänliga köldmedlen R 290 och R600a som används. Även hetgasavfrostningen betalar sig. Den garanterar betydligt kortare avfrostningstider än konventionell elavfrostning. Tack vare detta förblir temperaturen i innerutrymmet i det närmaste konstant. När hetgasavfrostningen används korrekt efter behov bidrar den till att sänka elkostnaderna. Lär mer om vårt möjlöarbete.

Optimal hopkoppling
Laboratorieapparater från Liebherr är enkla att integrera i en befintlig infrastruktur. I och med att de är hopkopplade med varandra och förbundna med externa system bidrar det till att processer som kalibrering, datahantering och dokumentation utformas och kontrolleras effektivare.

Säkerhet under arbetsvardagen
Maximal temperatursäkerhet tack vare innovativa teknologier och styrsystem är det som kännetecknar laboratorieapparater från Liebherr. Det räcker dock inte bara med optimala lagringsförhållanden för att garantera en säker lagring. Under vardagarna i laboratoriet sköts apparaten av människor: Den måste fungera inom ramen för arbetsprocesser och rutiner. Det kan då även förekomma felaktig användning eller oförutsägbara händelser som preventiv och reaktiv hänsyn måste tas till vid utvecklingen av apparaterna. Därför har laboratorieapparater från Liebherr utöver innovativ kylteknologi även nyttiga funktioner och säkerhetsåtgärder för användningen och påfrestningarna vid det vardagliga arbetet.

Automatisk dokumentation och larmfunktioner
Dokumentationen utgör en oumbärlig, tidskrävande del av det dagliga arbetet i laboratoriet. Vid en rad tillämpningar kräver inte bara lagstiftaren en registrering av data. En fullständig registrering och kontroll är avgörande för testseriers validitet och dokumenterar i förkommande fall förloppet och ansvaret.

Liebherr-apparater med proffselektronik har ett integrerat dataminne för automatisk dokumentation. Alla modeller kan kopplas in i den befintliga infrastrukturen individualiserat resp. via gränssnitt.

Våra produkter

Ladda ner vår katalog

Som specialist på kylar och frysar erbjuder Liebherr ett omfattande sortiment av robusta apparater för kommersiellt bruk.

Ladda ner

ETT EXTRA SLAG FÖR VÅR MILJÖ

Vi arbetar för en allt renare miljö, fri från onödiga kemikalier. Genom att kunna erbjuda utrustningar med nya köldmedier kan vi bidra till ett mer miljöanpassat arbetssätt där vi är rädda om energin. Med professionella kylskåp, frysskåp, kylrum och övriga produkter från oss kan du bidra till en lägre miljöpåverkan.

Läs mer