GNISTSÄKRA LABORATORIEKYLAR, LKUexv, LKexv, Lcexv, LGUex och Lgex (DIGITALSTYRNING). LKexv (ANALOGSTYRNING)

Gnistsäkra laboratoriekylar med höga krav

I laboratorieapparater från Liebherr lagras mycket känsliga och explosiva ämnen säkert och tillförlitligt. Innovativ kylteknologi och smarta funktioner ger optimala lagringsförhållanden med konstanta temperaturer. Våra apparater konstrueras så att de håller kostnader och arbete för drift och underhåll på en så låg nivå som möjligt och har maximal säkerhet.

Lagring av känsliga ämnen

På kliniker och i laboratorier bedrivs forskning på mycket känsliga substanser som serum och antikroppar. I samband med detta lagras känsliga ämnen, vätskor och kulturer. Avgörande för experimentens, processkontrollernas och provningarnas kvalitet och användbarhet är exakta mätmetoder och tillförlitliga utgångsdata. Lika höga är kraven på den temperatursäkerhet och den hygien resp. de lagringsförhållanden som laboratorieapparater måste uppfylla.

Maximal temperatursäkerhet

Konstanta temperaturer är avgörande för säker lagring av känsliga och explosiva ämnen. Redan små avvikelser försämrar deras hållbarhet och användbarhet. I gnistsäkra laboratoriekylar från Liebherr garanterar innovativ kylteknologi och den exakta styrningen konstanta temperaturer i innerutrymmet med jämförelsevis låg energiförbrukning. Talrika larmfunktioner erbjuder säkerhet vid störningar.

Naturligtvis uppfyller våra laboratorieapparater relevanta industristandarder samt lagstadgade säkerhetsbestämmelser. Läs mer om Colias övriga sortiment inom frysar, kylar och skåp för medicin och forskning. 

Cirkulationsluftkylning
Mycket effektiva fläktar ger snabb kylning av den nyligen lagrade varan och en jämn kyltemperatur i skåpet.

Effektivt kylsystem
På grund av flera decenniers erfarenhet på området kylteknik i kombination med kontinuerlig forskning garanterar Liebherr kylsystemets enastående kvalitet. Användning av högvärdiga kompressorer, kondensorer, förångare och andra kyltekniska komponenter ger både en betydande sänkning av energiförbrukning på Gnistsäkra laboratoriekylar och därav en sänkning av deras driftkostnader.

Digitalstyrning.
Den digitala temperaturvisningen visar kylapparatens innertemperatur exakt på graden. I och med detta kan den driftansvariga och användaren snabbt skapa en överblick över apparatens temperatur.

Explosionsskydd: ATEX 95
Atex 95-certifieringen intygar att gnistsäkra laboratoriekylar för laboratorier med explosionsskydd från Liebherr är lämpliga för lagring av explosiva och lättantändliga material i enlighet med EU-direktivet 2014/34/EU (ATEX)

Med denna testkörning kan funktionsdugligheten för det interna och ett eventuellt externt anslutet larmsystem kontrolleras. Kylningen av apparaten avbryts inte under denna testkörning.

Det integrerade temperaturlarmet signalerar om larmgränserna överskrids eller underskrids. Detta larm är utrustat med både akustiskt och optisk signalering och ger därigenom maximal säkerhet för de lagrade varorna.

Alla kyl- och frysapparater för laboratorier provas i Liebherrs moderna utvecklingslaboratorier enligt testmetoden EN 60068-3 för mätning av temperaturstabiliteten. Då mäts temperaturen i apparaternas inre på nio olika punkter.

Med hjälp av det seriella bussgränssnittet kan apparaterna anslutas till ett externt övervakningssystem. Om ett övervakningssystem som ska anslutas via gränssnittet inte redan finns går det att få en kompletteringssats med en gränssnittskonverter som tillvalstillbehör som kan användas för att ordna en förbindelse till en dator eller bärbar dator. Med hjälp av bussgränssnittet kan upp till 20 apparater kopplas i serie och kopplas ihop med varandra. Temperatur och larm kan dokumenteras och arkiveras via programvaran Liebherr Temperature Monitoring.

Köldmedlen R600a och R 290 är miljövänliga eftersom de har en mycket liten växthuseffekt och inte har någon nedbrytande effekt på ozonskiktet. Dessa köldmedel har därför i det närmaste helt ersatt köldmedlen R134a och R404a som användes tidigare. Alla Liebherrs impuls- och lagringsboxar är utförda med R600a eller R 290 och utmärker sig för en enastående energieffektivitet vilket förbättrar deras CO2-balans och befrämjar ett hållbart agerande.

Köldmedlen R600a och R 290 är miljövänliga eftersom de har en mycket liten växthuseffekt och inte har någon nedbrytande effekt på ozonskiktet. Dessa köldmedel har därför i det närmaste helt ersatt köldmedlen R134a och R404a som användes tidigare. Alla Liebherrs impuls- och lagringsboxar är utförda med R600a eller R 290 och utmärker sig för en enastående energieffektivitet vilket förbättrar deras CO2-balans och befrämjar ett hållbart agerande.

Vill du veta mer?

Klicka här