Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Vi på Colia är måna om miljön! Vi strävar efter att ha miljövänliga och energisnåla produkter.

Miljövänliga köldmedier!

Vi vill ha bästa möjliga energiklass och miljövänliga köldmedier som tex R290, R600. Dom har en minimal inverkan på växthuseffekten och ingen ozonnedbrytande potential. Vi är glada och stolta över att nästan alla våra produkter har ersatts av moderna miljövänliga köldmedier.

CO2

Vi utökar kontinuerligt vårt sortiment med produkter som är förberedda för CO2 (R744) tack vare dess miljövänliga egenskaper. CO2 (koldioxid) har en GWP-faktor på 1, vilket innebär att dess bidrag till den globala uppvärmningen är obefintligt i jämförelse med traditionella icke naturliga köldmedier. Vi följer den tekniska utvecklingen och jobbar kontinuerligt för att hela tiden förbättra vårt miljöarbete.

Colias produktsortiment

Våra produkter erbjuder miljövänliga köldmedier och en enastående låg energiförbrukning. Vilket förbättrar CO2 miljöavtrycket och främjar hållbarhet. Med de bästa professionella kylskåpen, frysskåpen, kylrummen och övriga sortiment från oss kan du bidra till en lägre miljöpåverkan. Genom att investera i kvalitativa produkter värnar du om miljön. Så stort tack till våra kunder för ett gott val av utrusning!