GDPR och hantering av personuppgifter

GDPR Colia Scandinavia AB. Hur hanterar vi  personuppgifter

Hos Colia värnar vi om din integritet. De personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss kan komma att användas av Colia för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis fysiska och digitala utskick och nyhetsbrev. Direktiven i GDPR följs strikt av Colia. Kommunikation sker i form av tryckta utskick och/eller digitala utskick via e-post och notifikationer via SMS. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part. I de fall Colia tilldelar tredje part åtkomst till insamlade uppgifter görs detta endast på uppdrag av Colia i kommunikationssyfte eller för marknadsföring om Colia eller för att kunna leverera beställda varor eller tjänster.

Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:

  • Få tillgång till dina personuppgifter
  • Få felaktiga personuppgifter rättade
  • Få dina personuppgifter raderade
  • Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
  • Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  • Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

All persondata som hamnar under bokföringslagen lagras i minst 7 år. Om relation mellan Colia Scandinavia AB och kund, prospect, eller leverantör upphör raderas eller anonymiseras övrig persondata vid årliga revisioner. Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader.

Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Om så önskas, kontakta oss.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: http:/www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen

Vill du läsa mer om våra policys och vårt arbete kring miljö gör det du det här.

Vid frågor kring dina uppgifter eller vår hantering av dessa, kontakta oss.