Produkter för medicin och labratorieskåp Medline neutrala medicinskåp

MED MEDICINKYLAR & MEDLAB LABORATORIEKYLAR

MED Medicinkylar och Medlab Laboratoriekylar är designade enligt krävande standarder som förväntas vid laboratorieanvändning. De är energieffektiva, säkra och pålitliga med en extremt lång livslängd, och är miljövänliga samt använder CFC/HCFC-fria köldmedier och isolering. Upp till 98 % av utrustningen kan återvinnas efter användning.

MEDLAB Lämpliga vid lagring av mediciner och prover samt ämnen som kräver noggrann lagringstemperatrur med gnistskydd.

MED Lämpliga vid lagring av medicin och prover som kräver noggrann lagringstemperatur.

Klicka här för att läsa mer om Colias breda sortiment inom laboratoriekylar, laboratoriefrysar och medicinskåp av olika typer.

Porkka MED 80 GD

Porkka MED 200

Porkka MEDLAB 320 GD

Porkka MED 160/160 GD

Standardutrustning

 • Digital temperaturdisplay med inbyggd mikroprocessor
 • Registrering av högsta och lägsta temperatur
 • Visuellt och akustiskt hög-/lågtemperaturlarm
 • Brytare för både fläkt- och “öppendörr”-alarm
 • Alarm vid givarfel
 • Skyddstermostat för låg temperatur (C-modeller)
 • TTL-Mod Bus kommunikationsport (RS 485 med valfri omvandlare)
 • 8 mm accessport för fjärrövervakning
 • Potentialfri larmkontakt för anslutning tillfastighetssystem
 • 55 mm isolering med hög densitet, CFC/HCFC-fri polyuretan
 • Utvändigt vit polyesterbelagd stålplåt, Invändigt rostfritt stål
 • Rostfria stålhyllor, justerbara i steg om 30 mm eller låda + rostfri hyllkombination
 • MED Medicinkylar och Medlab Laboratoriekylar är låsbara
 • Robusta handtag och gångjärn
 • Automatisk eller manuell avfrostning
 • Effektiv, miljövänlig, energibesparande, hermetiskt luftkyld HCFC-fri
 • Låsbar styrenhet
 • Avdunstning av tövatten sker automatiskt
 • Köldmedium R600 eller R 290
 • Temperaturnogranhet +-1 C enligt DIN 58345

Vill du veta mer?

Klicka här