Produkter för medicin och labratorieskåp Medline neutrala medicinskåp

MED SAVE MEDICINKYLAR & MEDLAB SAVE LABORATORIEKYLAR

MED SAVE medicinkylar & MEDLAB SAVE laboratoriekylar har en användarvänlig numerisk display. Med konstant temperaturlagring och USB utgång för lagring av temperatur. Designad för de krävande standarder som förväntas vid laboratorieanvändning. Skåpen är energieffektiva säkra och pålitliga med en extremt lång livslängd, och är miljövänliga samt använder CFC/HCFC-fria köldmedier och isolering. Upp till 98 % av utrustningen kan återvinnas efter användning. Läs mer om Colias Miljöarbete här

MED SAVE Lämpliga vid lagring av medicin och prover som kräver noggrann lagringstemperatur.

MEDLAB SAVE Lämpliga vid lagring av mediciner och prover samt ämnen som kräver noggrann lagringstemperatur med gnistskydd.

MED SAVE 200 GD

MED SAVE 160160 GD

MEDLAB SAVE 400 CF GD

MEDLAB SAVE 400 CF

Standardutrustning

 • Digital temperaturdisplay med inbyggd mikroprocessor
 • Registrering av högsta och lägsta temperatur
 • Visuellt och akustiskt hög-/lågtemperaturlarm
 • Brytare för både fläkt- och “öppendörr”-alarm
 • Alarm vid givarfel
 • Skyddstermostat för låg temperatur (C-modeller)
 • TTL-Mod Bus kommunikationsport (RS 485 med valfri omvandlare)
 • 8 mm accessport för fjärrövervakning
 • Potentialfri larmkontakt för anslutning till fastighetssystem
 • 55 mm isolering med hög densitet, CFC/HCFC-fri polyuretan
 • Temperatur mätning under avfrostning
 • Larm lagras i realtid

 • Utvändigt vit polyesterbelagd stålplåt, Invändigt rostfritt stål
 • Rostfria stålhyllor, justerbara i steg om 30 mm eller låda + rostfri hyllkombination
 • MED SAVE Medicinkylar & MEDLAB SAVE Laboratoriekylar är låsbara
 • Robusta handtag och gångjärn
 • Automatisk eller manuell avfrostning
 • Effektiv, miljövänlig, energibesparande, hermetiskt luftkyld HCFC-fri
 • Låsbar styrenhet
 • Avdunstning av tövatten sker automatiskt
 • Köldmedium R600 eller R 290
 • Temperaturnogranhet +-1 C enligt DIN 58345
 • DIN 58371
 • USB port för datalagring
 • Tillval Batteri backupp

Vill du veta mer?

Klicka här