PORKKA LANSERAR NYA MEDICINSKÅPEN INVENTUS

  • Nya medicinskåpen Inventus har ny hygienisk design
  • Miljövänliga köldmedier
  • Energieffektiva
  • Ny modern LED styrenhet
  • Lägre ljudnivå
  • Temperaturnogranhet +-1 C enligt DIN 58345
  • Fotonit på handtag och styrenhet har fotokatalystisk beläggning som bekämpar alla kända bakterier, mögelsporer och virus, inklusive Covid-19 på beröringsytor, handtag och kontrolpanel.

Rostfritt hygientak

Digital temperaturdisplay med inbyggd mikroprocessor

Nya medicinskåpen Inventus har LED-belysning 

Hygiensk och enkel att rengöra med formpressade rundade hörn

Inventus nya forskning och medicinskåp

De nya medicinskåpen från Inventus serien har utformats för att förbättra produktsäkerheten på temperaturkänsliga läkemedel och för medicinsk lagring.

De är energieffektiva, säkra och pålitlig. Produkter lagras i kontrollerade temperaturer som krävs av läkemedel tillverkare oavsett variationer orsakade av kylsystemet eller normal användning.

Varje försiktighetåtgärd har vidtagits för att säkerställa att höga hygieniska krav kan upprätthållas, vilket inkluderar formpressade golv och rundade hörn.

Formpressade geijdrar för hyllplan gör skåpen lätta att rengöra och undviker smutsfällor.
Luftcirkulationen i nya medicinskåpen Inventus har utformats för att hålla temperaturen inom ± 1 ° C i alla hyllplan.

Ytterligare produktsäkerhet tillhandahålls av frostskydd i Inventus medicin och laboratorieskåp med hjälp av en temperaturövervakning under avfrostningscykeln.

Det tydliga gränssnittet, lägre ljudnivå, miljövänligt och energieffektivt köldmedium R290 mycket låg
Globalt värmepotentialvärde (GWP) nya forskning och medicinskåpen till ett naturligt miljövänligt val.

Läs mer om Colias breda utbud av medicinskåp